Tvorba grafiky

Tvoříme grafiku, která vás zaujme a utkví v paměti...

Mnozí lidé si myslí, že rychle vytvořené logo pomocí fontu ve Wordu je cesta k úspěchu. Již velmi brzy ovšem narazí na problémy - chybějící logo v křivkách, neatraktivní grafika, nepromyšlené detaily apod. Vyvarujte se těmto chybám a svěřte tvorbu grafiky, od loga až po nejmenší detaily, na profesionálech. Tato investice se vám vyplatí a výsledek bude trvanlivý mnoho let.

V MARVIO si zakládáme na precizně propracované grafice s důrazem na nejmenší detaily. Moc dobře totiž víme, že právě tyto detaily jsou mnohdy rozhodujícím faktorem, zda bude vytvořená grafika úspěšná či nikoliv. Zároveň veškerou naši tvorbu vytváříme s ohledem na současné trendy a snažíme se ji navíc posunout ještě dál, tak aby byla nadčasová a líbívá dlouhodobě.

Jak tvoříme firemní identitu?

Mám zájem o grafické práce

1. Na začátku všeho vyslechneme zákazníka a snažíme se udělat profil a strategii jeho společnosti, ze které budeme dále vycházet

2. Dle prvotního rozhovoru začneme skicovat logo, které průběžně konzultujeme a případně upravujeme. Výsledkem je logo v křivkách.

3. Po schválení hlavního loga se pozornost přesouvá na zpracování kompletního logomanuálu včetně grafických návrhů reklamních předmětů.

4. Výsledkem naší práce je soubor komplexní grafické prezentace, která je propracovaná do každého detailu.

Loga z naší produkce...

  • DOMY ŠENOV

  • ECOTAXI Ostrava

  • VERTEO

  • EL-STAV Company

  • STAV N&N Facunová

  • DAPERHAIR

  • FERRMON spol s r.o.

  • Izolsolution

  • IZONEX Group