Co děláme?

„Podnikání má dvě – a pouze dvě – základní funkce: marketing a inovaci. Marketing a inovace plodí výsledky, vše ostatní jsou náklady.“

- Peter Drucker, rakouský ekonom a spisovatel